Ballina Shqiperia ime Kompania Albpetrol rrit me 150% pagat per naftetaret

Kompania Albpetrol rrit me 150% pagat per naftetaret

Rriten me 150 % pagat per punonjesit e Albpetrolit .Rritja e pages per naftetaret eshte nje vendim i shumepritur per te gjithe punonjesit e Albeptrol ,pas gati 6 vjet pritje nga miratimi i ligjit per statusin e naftetarit ,nga qeveria shqiptare dhe parlamenti .

Nga rritja e pages me 150 perqind perfitojne te gjithe sektoret e shoqerise Albpetrol ,punonjesit qe jane me statusin e naftetarit . Kjo rritje pagash ne vlere kaq te larte vjen jo vetem pas perpjekjesh mes sindikates dhe shoqerise SH.A.Albetrol ,por edhe pasi ne kete periudhe gati nje vjecare, shenohet nje bilanc pozitiv i te ardhurave te rritura fininaciare nga nxjerrja dhe shitja e hidrokarbureve.

Kompania Albpetrol operon në 7 fusha nafte në Shqipëri me një prodhim prej 110.000 ton naftë bruto. Albpetrol po administron më shumë se 1200 puse nafte në vendbanimet ekzistuese Patos, Ballsh, Karbunarë, Kuçovë, Gorisht-Kocul, Cakran-Mollaj dhe Amonicë.

Gjatë vitit të fundit Albpetrol ka arritur të ketë një pozicion të qëndrueshëm në tregun shqiptar duke e renditur kete kompani ne 200 kompanite fitimprurese dhe me rritje financiare ne vendin tone