Ballina Shqiperia ime Vetingu konfirmon në detyrë prokurorin e Fierit

Vetingu konfirmon në detyrë prokurorin e Fierit

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi sot konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit Andi Pogaçe, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.

KPK njoftoi sot se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18 dhjetor për subjektin e rivlerësimit, Andi Pogaçe vendosi konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit Andi Pogaçe, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga Etleda Çiftja,. Lulzim Hamitaj relator, Olsi Komici anëtar do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.