Ballina Shqiperia ime AMP-18 punonjës policie janë paditur në Prokurori

AMP-18 punonjës policie janë paditur në Prokurori

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore publikon shifrat e veprimtarisë së së përgjatë muajit nëntor të këtij viti.11 referime në Prokurori për 18 punonjës të Policisë së Shtetit dhe 5 shtetas, të dyshuar për vepra të ndryshme penale.

ARRESTUAR/NDALUAR NË FLAGRANCË

6 persona ( 1 punonjës policie dhe 5 shtetas)

EKZEKUTIM I VENDIMEVE PROKURORI/GJYKATË

“Pezullim i ushtrimit të një detyre nga shërbimi publik” dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit”: 2 punonjës policie

 “Pezullim i ushtrimit të një detyre nga shërbimi publik” dhe “Detyrim paraqitje në Policinë Gjyqësore”: 1 punonjës policie

“Ndalim i daljes jashtë shtetit” dhe “Detyrim paraqitje në Policinë Gjyqësore”: 1 shtetas

“Detyrim paraqitje në Policinë Gjyqësore”: 1 shtetas

10 INSPEKTIME TË PAPLANIFIKUARA

KOMISIONI DISIPLINOR

Për 1 punonjës policie është vendosur masë disiplinore “Shtyrje e afatit të gradimit për 6 muaj”.

Për 2 punonjës policie ka filluar hetim disiplinor për “Shkelje të rëndë”.

Për 1 punonjës policie është rekomanduar fillimi i hetimit për “Shkelje të lehtë” nga D.V.P Tiranë

Për 2 punonjës policie është vendosur “Pezullim i hetimit disiplinor” deri në përfundim të hetimit penal.

Për 8 punonjës policie është vendosur “Përfundim i hetimit disiplinor” pa shkelje administrative.

Për 1 punonjës policie është vendosur “Mosfillim i hetimit disiplinor”, pasi nuk konstatohet shkelje administrative.

ANKESAT

153 ANKESA TË TRAJTUARA

14 raste, ankesat të drejta

108 raste, ankesat të pabazuara

29 raste, ankesat nuk provohen

2 raste, ankesa si procedim penal

136 ANKESA TË ADMINISTRUARA

295 TELEFONATA

107 brenda AMP

72 jashtë AMP

116 dhënë informacioni

TABELA/ AMP bën bilancin e nëntorit: 18 punonjës policie