INSTAT, 576 mijë shqiptarë janë në rrezik varfërie!

INSTAT, 576 mijë shqiptarë janë në rrezik varfërie!

13
SHPËRNDAJE

Më shumë se 576 mijë shqiptarë janë në prag rreziku për të rënë në varfëri. Referuar raportit mbi Anketën e Të Ardhurave për vitin 2022, të publikuar nga INSTAT, thuhet se rreziku për të qenë i varfër ka rënë me 1.4% krahasuar me vitin 2021. Sipas shifrave 20.6% e qytetarëve janë në rrezik varfërie, dhe kufiri për të qenë i tillë referuar INSTAT, është konsumi ditor më pak se 11 dollarë dita. Të ardhurat mujore për frymë që konsiderohen në kufi me rrezikun e varfërinë janë rreth 350 dollar muaj.

“Kufiri i rrezikut për të qenë i varfër për një person në vitin 2022 është vlerësuar me 225.931 lekë, në krahasim me 191.791 Lekë që ishte në vitin 2021. Në vitin 2022 janë vlerësuar rreth 576.316 individë që jetojnë nën kufirin e rrezikut për të qenë të varfër, kundrejt rreth 622.705 individë të vlerësuar në vitin 2021. Numri i individëve në rrezik për të qenë të varfër është ulur me rreth 7,4 %”, thuhet në raport. 

Në raport thuhet po ashtu se 33.2% e shoqërisë është e privuar nga e mira materiale dhe sociale

Privimi material dhe social i referohet treguesve që tregojnë kushtet materiale që ndikojnë në cilësinë e jetës së familjeve dhe individëve. Shkalla e thelluar e privimit material dhe social sipas agjendës Europa 2030, paraqet përqindjen e popullsisë që nuk përballojnë të paktën 7 nga 13 kategori të privimit material dhe social. Për vitin 2022, ky tregues është vlerësuar 37,0 % kundrejt 39,0% vlerësuar në vitin 2021”, vijon më tej raporti.  

Familjet më të predispozuara për të rënë në varfëri janë ato që kanë fëmijë nën varësi më të vegjël se 18 vjeç dhe që jetojnë të paktën me një prind dhe janë ekonomikisht inaktiv. Kurse rreziku është më i ulët tek ato familje që nuk kanë fëmijë. 

Krahasimi i rrezikut për të qenë i varfër për vitin 2022, ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Rajonit dhe të Bashkimit Evropian tregojnë se: Vlera më e lartë e varfërisë relative shënohet në Bullgari (22,9%), Estonia (22,8%), Letonia (22,5%), Rumania (21,2%), Lituania (20,9%), ndjekur nga Shqipëria (20,6%). Vlerat më të ulëta të varfërisë regjistrohen në Republikën Çeke (10,2%), Sllovenia (12,1%), Hungaria (12,1%), Norvegjia (12,2%) dhe Danimarka (12,4%). Mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian (27 shtete) është 16,5 %.

S'KA KOMENTE