Vrau dhe groposi 8 vjecarin ne Fier, burg per jete per autorin

Vrau dhe groposi 8 vjecarin ne Fier, burg per jete per autorin

271
SHPËRNDAJE

Dënohet me burgim të përjetshëm Klodian Çalamani

Sot, me date 03 Korrik 2023, prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pörgithsh₴m Fier, perfundoi se shqyrtuari cështja penale qe i perket:

PALÈS KERKUESE:

Prokuroria prane Giykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Përgjithshem Fier: Pärfaq@suar nga Prokurore Suela Beluli.

KUNDÈR TÈ PANDEHURIT:

Klodian Çalamani. – AKUZUAR: Per kryerjen e veprave penale:

“Vrasie ne rrethana te tjera cilèsuese ndaj te miturit” te parashikuar nga Neni 79 gërma “a” te Kodit Penal” dhe “Marredhënie seksuale ose homoseksuale me dhune me te mitur” te parashikuar nga Neni 100 paragrafi i dvt₴ i Kodit Penal”

Seanca giyqësore per shpalljen e vendimit, u zhvillua ne prani te prokurores Suela Beluli, ne prani te te pandehurit K.Ç. dhe mbrojtësit te tij, Av.Denid Hajderaj, Anêtar i Dhomes se Avokatise Fier, si dhe ne prani t₴ mbroitêses se viktimave Av. Rozeta Plaku, Anetare e Dhomes se Avokatise Fier.

Ne perfundim te shqyrtimit giyqèsor, trupi givkues i perbere nga: KRYESUES SEANCE:

Gjyqtari Alfred Konomi dhe ANÈTARÊT: Giyqtarja Olkeda Lice dhe Gjyqtar Rudi Laze, VENDOSI:

– Deklarimin fajtor te te pandehurit K.Ç., për kryerjen e veprave penale: “Vrasje ne rrethana te tjera cilèsuese ndaj te miturit» te parashikuar nga Neni 79 gërma “a” të Kodit Penal” dhe “Marredhënie seksuale ose homoseksuale me dhune me te mitur” te parashikuar nga Neni 100 paragrafi i dyt₴ i Kodit Penal.

Denimin e te pandehurit K.Ç. me burgim te perjetshèm he vuajtja e denimit do te behet ne nje burg te sigurise se larte.

S'KA KOMENTE