Zgjedhjet e 14 Majit/ Mblidhet KQZ, pritet të shqyrtohen 42 subjekte politike

Zgjedhjet e 14 Majit/ Mblidhet KQZ, pritet të shqyrtohen 42 subjekte politike

13
SHPËRNDAJE

42 subjekte politike pritet të shqyrtohen sot gjatë mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.Sipas informacioneve, partitë e mëdha pritet të shqyrtohen nesër në mbledhjen e KQZ-së.

Rendi i ditës:

1. Projektvendim “Për caktimin e numrit të kandidatëve në listat shumemërore të paraqitura nga subjektet zgjedhore për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
2. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
3. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për mosraportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
4. Përfundimi i hetimit administrativ mbi raportimet e organeve publike për periudhën 17 shkurt – 23 shkurt 2023.
5. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023.
6. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Socialdemokrate”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
7. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
8. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
9. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Gjelbër”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
10. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
11. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Ora e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
12. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Kombëtare Konservatore Albania”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
13. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Arbnore Kombëtare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023.
14. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
15. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Emigracioni Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
16. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Komuniste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
17. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Qytetare Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
18. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen MEGA”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
19. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Republikane Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
20. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
21. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Shqiptare Atdheu”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
22. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Uniteti Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
23. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
24. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
25. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja Punëtore Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
26. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Nisma Thurje”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
27. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
28. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Balli Kombëtar Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
29. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Konservatore”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
30. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
31. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
32. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Demokracia e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
33. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Balli Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
34. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Demokracia Sociale”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
35. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Personat me Aftësi të Kufizuar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
36. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
37. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja e Legalitetit”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
38. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
39. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
40. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bashkimi Liberal Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
41. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Ardhmëria Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
42. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
43. Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Fryma e Re Demokratike”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
44. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian,” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
45. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
46. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Fronti i Majtë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
47. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
48. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Eduart Muhamet Nallbani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Tiranë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
49. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljan Gjergji Nastu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Korçë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
50. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Ismail Bujar Jakupi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Durrës, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
51. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Lazjon Vangjel Petri, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Korçë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

S'KA KOMENTE