Vrasesi i 8 vjecarit ne Fier nuk paraqitet ne seance, gjykata vendos...

Vrasesi i 8 vjecarit ne Fier nuk paraqitet ne seance, gjykata vendos per shqyrtimin e ceshtjes

1911
SHPËRNDAJE


Sot, nè datên 22.07.2022, ora 12:00, pranè Giykates sè Rrethit Gjygèsor Fier, u zhvillua seanca giyqesore qè i pèrket pales kerkuese: Prokuroria pranè Gjykatés se Shkallès sè Parè Fier, e perfaqësuar nga Prokurore Suela Beluli, me objekt: “Dergimin ne giyq tè gèshtjes penale ne ngarkim tè personit nèn hetim Klodian Calameni “, i akuzuar pèr kryerjen e veprave penale: “Vrasje nè rrethana tè ljera cilèsuese ndaj tè miturit” tè parashikuar nga Neni 79 germa “a” te Kodit Penal” dhe
*Marredhènie seksuale ose homoseksuale me dhunè me tè mitur” tè parashikuar nga Neni 100 paragrafi i dytè i Kodit Penal”.
Seanca gjyqèsore u zhvillua nè mungest te vullnetshme te té pandehurit Klodian Calamani ., i cili i paragiti
givkatés nje “Deklarate”, nepermjet tè tè cilès kerkoi tè mos paragitej nè gjykim dhe qe t’i caktohej nje avokat nga shteti.
Ne kèto kushte, Gjyqtarja e Seancès Paraprake nè baze te nenit 332/e dhe 49 tè K.Pr.Penale caktoi si mbrojtès kryesisht pèr te pandehurin Klodian Calamani ., Av.Denid Hajdèraj, Anètar i Dhomès sè Avokatise Fier, i zgjedhur nga lista e gadishmerise sè avokateve te vènè nè dispozicion tè gjykatès nga Dhoma
e Avokatisè Fier.
Konform nenit 58 tè K.Pr.Penale, giykata vijoi gjykimin nè mungesè tè familjareve tê
viktimès, tè cilèt kishin dijeni pèr gjykimin dhe nuk u paraqitèn.
Nè perfundim tè giykimit:
Prokurore Suela Beluli kerkoi: Pranimin e kèrkesès. Dérgimin pèr gjykim tè gèshtjes
penale nè ngarkim te tè pandehurit Klodian C.alamani ,AV.Denid Haidèrai: Dakort me kèrkesen e prokurores.
Gjyqtaria e Seancès Paraprake, Zni.Erlanda Agai vendosi:
Dèrgimin pèr gjykim tè cèshtjes penale nè ngarkim té tè pandehurit K. Ç.

S'KA KOMENTE