Gjykata Fier le ne burg edukatoren e kopshtit privat ku humbi...

Gjykata Fier le ne burg edukatoren e kopshtit privat ku humbi jeten femija 3 vjecar

755
SHPËRNDAJE

Gjykata e Fierit ka zhvilluar sot seancen per vleresimin e mases se sigurise per edukatoren e kopshtit privat ku humbi jeten nje femije 3 vjecar. Edukatorja Redina Kodheli nuk ka qene e pranishme por eshte perfaqesuar nga avokati i saj ne senancen e sotme gjyqesore . Ne fund te seances gjykata ka vendosur arrest me burg per edukatoren ku humbi jeten 3 vjecari

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare te Rrethit Gjyqesor Fier, perfaqesuar nga
prokurori Hysen Ajasllari.
KUNDER SHTETASIT; Redina Binjaku, mbrojtur nga Av. Ylli Asimetaj,
OBJEKTI: Vleftesim arresti ne flagrance. Caktim mase sigurimi, ne baze te neneve 244, 258/1,
K.Pr.Penale.
te
Prokurori kerkoi vleftesimin te ligjshem te arrestit ne flagrance caktim mase sigurimi arrest ne burg me
afat 30 dite.
Mbrojtesi kerkoi vleftesimin te ligishem te arrestit ne flagrance caktim mase sigurimi arrest ne shtepi.
Gjykata pasi shqyrtoi çeshtjen ne teresi
VENDOSI

  1. Vleftesimin si te ligjshem te arrestit ne flagrance te shtetases Redina Binjaku ne daten 07.01.2022 ora
    23.50. e dyshuar per vepren penale te parashikuar nga neni 289/1 i K.Penal.
  2. Caktimin e mases se sigurimit “Arrest ne burg”, me afat 30 dite, ndaj shtetases Redina Binjaku duke
    filluar ky afat nga data 1 1.01.2022 parashikuar nga neni 238 he 245 pg. I germa d, e K.Pr.Penale,
  3. Urdherohet shogerimi shtetases Redina Binjaku ne dhomat e paraburgimit te IEVP Fier.
  4. Kundèr vendimit lejohet ankim nè Gjykatèn e Apelit Vlorè brènda 5 ditève duke filluar ky afat nga dita
    e neserme e shpalljes.

S'KA KOMENTE