Te dhenat nga INSTAT: 95% e të rinjve rrinë online

Te dhenat nga INSTAT: 95% e të rinjve rrinë online

26
SHPËRNDAJE

Përdorimi i internetit ka shënuar rritje vitin e fundit, sidomos nga celulari. Të rinjtë janë ata që rrinë më shumë online, ndërsa pandemia ka nxitur dhe blerjet direkt nga shtëpia.

INSTAT njoftoi se bazuar në rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë së Informacionit (TIK) gjatë vitit 2020, nga grup-mosha 16 – 74 vjeç, e përdorin internetin 72,2 % e popullsisë, nga të cilët 88,2 % e përdorin çdo ditë.

Nga kjo grup-moshë, 98,8 % e individëve kanë përdorur aparat celularë / telefona inteligjent (smart) për të hyrë në internet. Ndërkohë 24,4 % e popullsisë e përdorin internetin nëpërmjet laptopit dhe 7,2 % nëpërmjet tabletit.

Për këtë grup-moshë, 96,2 % kryejnë thirrje / video thirrje (përmes Skype, Viber, ËhatsApp) dhe ky tregues ka shënuar rritje prej 3,9 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2019.

83% e familjeve kanë akses në internet

Përqindja e familjeve shqiptare që kanë akses në internet është 83,3 %, krahasuar me82,2 % të një viti më parë. 68,7 % ose 440.390 familje kanë akses në internet me rrjet fiks broadband (rrjet optike ose kabllor, ADSL, etj.), tregues i cili ka shënuar rritje prej rreth 12,1 pikë përqindje. Përqindja e familjeve me akses në internet nëpërmjet lidhjes “mobile broadband” (3G/4G, tablet,etj.), është 90,7 %, krahasuar me 88,9 % në vitin 2019.

Përdorimi i TIK nga individët e grup-moshës 16 – 74 vjeç

Individët e moshës 16-74 vjeç që kanë përdorur internetin në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës, përfaqësojnë 72,2 % të popullsisë në studim. Tregues i cili ka regjistruar një rritje rreth 3,6 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2019. Ndër to, përdoruesit e shpeshtë të internetit përfaqësojnë, 88,2 % të

individëve (që përdorin internet çdo ditë / pothuajse çdo ditë) dhe 10,8 % (të paktën një herë në javë), krahasuar me 87,1 % dhe 11,5 % për të njëjtat kategori në 2019.

Nga ana tjetër, aktivitetet që kryhen nëpërmjet internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës të cilat kanë regjistruar rritjet më të larta janë: kërkim i informacionit lidhur me shëndetin (8,7 pikë përqindje), thirrjet nëpërmjet internetit / video thirrjet (3,9 pikë përqindje), komunikimi me mesazhe të

shkruara (3,6 pikë përqindje) dhe internet Banking (e-Banking) (3,0 pikë përqindje).

Rritet përdorimi i e-qeverisjes

Në vitin 2020 të gjitha kategoritë për kontaktet elektronike nëpërmjet internetit me autoritetet publike dhe disa shërbime publike, si faqet e internetit në lidhje me detyrimet e qytetarëve (p.sh, deklaratën tatimore,

njoftimin për zhvendosje), të drejtat (p.sh përfitimet sociale), dokumentet zyrtare (p.sh letërnjoftim, certificate të lindjes), shërbimet arsimore publike (p.sh biblioteka publike, informacion mbi regjistrimin në shkollë ose universitet, shërbimet e shëndetit publik) kanë shënuar rritje. Rritja më e lartë është shënuar për kategorinë

“marrjen e informacionit nga faqet ose aplikacionet e internetit” me 13,1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2019. 93,9 % e individëve që kanë ndërvepruar me autoritet publike nëpërmjet internetit kanë mbetur të kënaqur me shërbimet publike të ofruara.

Rritet ndjeshëm përdorimi i e-blerje (blerje online)

Blerjet “online” i referohen porosive të mallrave ose shërbimeve nëpërmjet internetit, blerjen e tyre nëpërmjet internetit (e-blerje) për qëllime personale nëpërmjet çdo lloji pajisjeje (desktop, i lëvizshëm ose i dorës, përfshirë telefonin celular ose telefon smart). Blerjet “online” janë kryer nga 19,5 % e popullsisë së

grup-moshës 16 – 74 vjeç “në 12 muajt e fundit”, nga momenti i kryerjes së intervistës, tregues i cili ka shënuar një rritje prej 9,4 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2019. Ndër blerjet “online”, produktet / shërbimet që zënë peshën më të madhe janë rroba / këpucë / aksesorë 84,8 %, të cilat kanë treguar një rritje nga viti 2019 me 2,2 pikë përqindje.

Gjithashtu rritje më të lartë në vitin 2020 kanë shënuar blerjet “online” për “ushqime / pije nga dyqanet apo ofruesit” me 16,6 pikë përqindje ndjekur nga blerje për “ilaçe / suplemente apo vitamina” me rreth 9,2 pikë përqindje.

Aftësitë teknologjike dhe kompjuterike

Në figurën 4 paraqitet shpërndarja e individëve 16-74 vjeç sipas aftësive teknologjike / kompjuterike në “12 muajt e fundit”. Në vitin 2020 të gjitha aftësitë teknologjike apo kompjuterike kanë shënuar rritje, ku rritja më e lartë është shënuar për aftësitë lidhur me: “transferimin e materialeve” dhe “instalimi i softëareve / aplikacioneve” me rreth 5,2 pikë përqindje ndjekur nga “krijimi i prezantimeve” me 3,9 pikë përqindje.

Të rinjtë rrinë online

Përdorimi i internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës tek të rinjtë e moshës 16 – 24 vjeç është 94,8 %. Individët e grup-moshës 65 – 74 vjeç, të cilët kanë deklaruar që nuk e kanë përdorur asnjëherë internetin zënë 56,8 %, tregues i cili është zvogëluar, krahasuar me vitin 2019.

Përdorimi i internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës ka shënuar përqindjet më të larta në kategorinë “çdo ditë / pothuajse çdo ditë”, në të gjitha grup-moshat, ku 88,2 % e popullsisë 16-74 vjeç e përdorin atë në baza ditore.

Përdorimi i internetit me baza ditore ka regjistruar përqindjet më të larta në grup-moshat 25-34 vjeç ndjekur nga 16-24 vjeç.

Meshkujt e përdorin më shumë internetin, por grate blejnë online

Përdorimi i internetit në vitin 2020 si për burrat edhe për gratë shënon vlerat më të larta për kategorinë “gjatë 3 muajve të fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës, duke shënuar rritje prej 3,6 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2019. Gjatë vitit 2020, 73,2 % e burrave dhe 71,2 % e grave të grup-moshës 16-74 vjeç janë përdorues të internetit “gjatë 3 muajve të fundit”.

Shpeshtësia e përdorimit të internetit sipas ndarjes gjinore, tregon se përdorimi i internetit “çdo ditë / pothuajse çdo ditë” dominohet nga burrat me 51,1 %, ndërsa përdorimi i tij “të paktën një herë në javë” dominohet nga gratë me 53,8 %.

Sa i përket blerjeve nëpërmjet internetit, sipas gjinisë, gjatë vitit 2020 gratë kanë kryer më shumë blerje për: “produkte shtëpiake”, “produkte për kujdes personal (kozmetikë, etj)” si dhe “produkte për fëmijë apo lodra për ta”. Ndërkohë burrat kanë shfaqur preferenca më shumë në blerjet për: “të mira dhe mallra sportive”, “shërbimet e ushqimit nga restorante / fast-food apo shërbimet katering” si dhe “filma / serialë / DVD etj.”

S'KA KOMENTE