Perseri ndryshime ne krye te Albpetrol,shkarkohet nga detyra drejtuesi i kompanise

Perseri ndryshime ne krye te Albpetrol,shkarkohet nga detyra drejtuesi i kompanise

5045
SHPËRNDAJE

Kane ndodhur perseri ndryshime ne krye te Albpetrol,shkarkohet nga detyra drejtuesi i kompanise Klejdi Cenmurati i cili u emerua ne kete post pak muaj me pare.

Vendimi

Shkarkimin nga detyra te Administratratorit te Shoqerise Albpetrol

Autorizojme Drejtorin Teknik.Arqile Piperi te ndermarr te gjitha veprimet organizative dhe operacionake me qellim vijimin e punes se shoqerise Albpetrol deri ne emerim te Administratorit te ri

3.-Ngarkohet Drejtoria e Auditit te Brendshem te hartoje nje program auditimi mbi veprimtarine adminstrative dhe operacionale

Keshillit Mbikqyres per miratim brenda 3) diteve

  1. Ky vendim te percillet pèr miratim Ministrise se Infrastruktures
  2. Ngarkohet administrata e shoqerise dhe Drejtona e Auditit le Brendshem ne
    zbatimin e ketij Vendimi

Ky vendim hyn ne fuqi menjeher

Qe prej zgjwdhjeve parlamentare te 2019 ne kete kompani jane ndryshuar 4 emra drejtuesish

S'KA KOMENTE