Ja cfare eshte investuar ne Fier ne 4 vitet e fundit

Ja cfare eshte investuar ne Fier ne 4 vitet e fundit

1205
SHPËRNDAJE
Rreth 5 miliard leke te reja eshte vlera e financimit per investimet e kryera ne 4 vjet ne Bashkine Fier. Sipas dhenave te shprehura ne shifra nga Drejtoria e Sherbimeve Publike te Bashkise ne 4 vjet jane kryer investime ne 40 objekte qe ne total kapin nje vlere monetare prej 3.643.219.685 (miliard lek te reja) dhe duke perfshire edhe financimin prej 6,5 milion euro per Rikualifikimin Urban te Qendres se qytetit kjo vlere arrin ne 5 miliard leke te reja.Investimet e kryera kane nje shperndarje ne te gjithe territorin e bashkise Fier ,nga qyteti ne njesite administrative . Investimet jane kryer ne infrastrukturen rrugore, shkolla, qendra shendetesore ,ujesjellesa etj.

Viti qe ka pasur me shume investime nga Bashkia Fier ka qene ne 2016 ku jane kryer investime ne 15  objekte me vlere financimi prej 1.490.941.575  . Me pak investime ka pasur ne vitin 2017 , vit ne te cilin jane zhvilluar edhe zgjedhjet parlamentare.

S'KA KOMENTE