ALBPETROL rrit prodhimin dhe shitjen e naftes bruto,te gjitha puset ne pune

ALBPETROL rrit prodhimin dhe shitjen e naftes bruto,te gjitha puset ne pune

505
SHPËRNDAJEKompania e naftes Albpetrol me ne fund po njeh permiresim te treguesve ekonomiko -financiar si rezultat i rritjes se prodhimit te naftes bruto dhe shitjes ne treg.

Duke ju referuar te dhenave te shprehura nga kjo kompani ,qe nga muaji mars 2021 ,ka nisur puna me kapacitet te plote ne te gjithe fondin ne administrim nga kjo kompani.

Aktiviteti i kompanise ka pasur nje periudhe te veshtire prej gati nje vit e gjysem per shkak te pandemise qe bllokoi punen ne te gjitha vendburimet si dhe shitjen e naftes ne treg.

Qe prej muajit prill dhe ne vazhdim ne 630 vendburimet e kesaj kompanie eshte rritur optimalisht prodhimi i naftes bruto.

Cdo dite arrihet nje prodhim prej 250-260 tone nafte   bruto nga 220 ton qe eshte plani. Kompania ka mundesuar venien ne zbatim te dy kontratave te shitjes prej gati 140 mije nafte bruto.Fale marketingut kompania arritur te shes 48 mije tone nafte me cmimin e burses

Sipas statistikave kompania ALBPETROL SHA nuk ka arritur ndonjehere ne keto statistika ne prodhimin e naftes.
Megjithate nga ana e Kompanise problem mbetet rinovimi i teknlogjise dhe te aseteve qe pritet te permiresohen gradualisht me financimin e vet kompanise.

S'KA KOMENTE