29 emrat që do bëjnë vettingun e prokurorëve e gjyqtarëve

29 emrat që do bëjnë vettingun e prokurorëve e gjyqtarëve

72
SHPËRNDAJE

Avokati i Popullit ka përfunduar procesin e verifikimit të kritereve për kandidatët që kanë shprehur interesin të jenë anëtarë të institucioneve të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ky proces është zhvilluar nën monitorimin e pandërprerë të ekspertëve ndërkombëtarë të ONM-së.

Pas, verifikimit të të gjithë aplikimeve për pozicionet e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Avokati i Popullit ka verifikuar në tërësi 192 aplikime nga të cilat:
29 aplikime kanë përmbushur kriteret formale për secilin pozicion të parashikuar nga ligji;
163 aplikime nuk kanë përmbushur kriteret formale të përcaktuara nga ligji për secilin pozicion.
Në përfundim të këtij procesi, si dhe në zbatim të nenit 7 pika 6 të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Avokati i Popullit, i ka dorëzuar Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit listat e kandidatëve, si dhe të gjitha dosjet individuale fizike të aplikimeve të shqyrtuara për këta kandidatë.
Vlerësimi dhe rekomandimet për kandidatët nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, do t’i përcillen Avokatit të Popullit, që së bashku me dy listat e sipërcituara do t’ja dorëzojë më pas Kuvendit të Shqipërisë.
Më poshtë, do të gjeni edhe listat emërore të kandidatëve të cilët kanë plotësuar kriteret formale.
Kandidatët që plotësojnë kriteret formale

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.